Гуртожиток

Комендант гуртожитку – Забожко Тетяна Андріївна

Переважна більшість учнів, які навчаються в нашому освітньому закладі – іногородні. Без сумніву для багатьох із них учнівський гуртожиток в роки навчання стає не просто місцем проживання, а другою домівкою.

 Звісно, не менш вагомим чинником, ніж навчально-виховний процес, який зумовлює підготовку висококваліфікованих робітників, виховання розвиненої свідомої особистості громадянина є забезпечення належних соціально-побутових умов проживання, навчання, змістовного відпочинку і дозвілля учнів у гуртожитках.

Середовище учнівського гуртожитку, з одного боку, загартовує, дисциплінує характер молодої людини, надає їй можливість набуття життєвого досвіду та навичок самостійного дорослого життя, виховує вміння відповідати за своє життя, здоров’я, вчинки, з іншого, учнівська громада гуртожитку формує в учня колективізм, надає досвід співіснування в колективі, можливість відчуття ролі й значення дружньої підтримки і взаємоповаги між людьми. Все це, безумовно, сприяє успішній соціальній адаптації майбутнього робітника.

Кімнати нашого гуртожитку

Кімната самопідготовки та кухня

Медичний кабінет

Порядок Забезпечення Гуртожитком У Закладі

ПОРЯДОК
забезпечення гуртожитком осіб, які здобувають освіту в

«Кропивницькому професійному ліцеї» Кіровоградської обласної ради

          Даний Порядок розроблений на основі ПОРЯДКУ забезпечення гуртожиткам осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 331.

1.Цей Порядок встановлює механізм надання жилої площі в гуртожитку, поселення на надану жилу площу, користування нею та виселення з гуртожитку.

2.  У цьому Порядку під терміном гуртожиток «Кропивницького професійного ліцею» Кіровоградської обласної ради   слід розуміти спеціально споруджена споруда, яка використовується для проживання іногородніх учнів, слухачів на період навчання.

 3. У гуртожиток на період вступу до ліцею можуть бути поселені:

  • іногородні учні ліцею;
  • іноземці та особи без громадянства, які здобувають освіту в закладі відповідно до законодавства .
  • працівники ліцею можуть бути поселені у гуртожиток на період роботи за умови наявності у гуртожитку вільних місць та відсутності у них іншого місця проживання у населеному пункті, в якому розташований гуртожиток, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації закладу освіти (профспілковим представником) на строк не більше одного року з моменту укладення договору найму жилого приміщення у гуртожитку з можливістю продовження такого строку.

4. У разі коли строк проживання у гуртожитку таких осіб перевищує один місяць, у ліцеї повині погодити їх проживання з управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

 5. Гуртожиток є невід’ємною частиною цілісного майнового комплексу ліцею,   загальне керівництво яким здійснює директор.

6. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, не можуть бути предметом застави.

7. Кожне приміщення у гуртожитку має функціональне призначення.

Житлова площа в гуртожитку надається у вигляді ліжко-місця для проживання одиноких осіб, які не перебувають між собою в сімейних відносинах.

8. У гуртожитку повинні бути забезпечені необхідні умови для проживання, відпочинку, побуту, фізичної культури, виховної роботи, у тому числі проживання та навчання осіб з інвалідністю відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

9. Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

10. Внутрішній розпорядок у гуртожитку визначається правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються відповідно до цього Порядку і затверджуються директором за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

11. Для одержання в користування житлової площі в гуртожитку, особа подає заяву на ім’я директора.

12. Житлова площа у гуртожитку надається на підставі рішення директора про розподіл місць у гуртожитку, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

  13. Комендант, для поселення до гуртожитку, видає особі ордер на житлову площу (далі – ордер) за формою згідно з додатком до Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. №498 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52

14. Першочергове право на забезпечення житловою площею в гуртожитку мають учні, які належать до таких категорій:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають відповідні пільги;

3) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

4) особи, яким відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” гарантується надання місць у гуртожитках на час навчання;

Положення про учнівський гуртожиток
Розпорядок дня
учнів, які проживають у гуртожитку
Правила та обов’язки мешканців гуртожитка