Загальна характеристика професії «ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК»

Код: 7212

Загальна характеристика професії «ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК»

Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.

Основним знаряддям роботи електрозварника ручної зварки є електрод. Для зварювання тонкого металу, кольорових металів, їхніх сплавів і чавуну використовується газовий пальник, в якому відбувається змішування горючого газу з киснем і утворення полум’я. Газозварник, окрім зварювання, виконує роботи з нарізання деталей різної довжини і за різними контурами, здійснює наплавлення, паяння і підігрівання металу.

Професійно важливі якості:

Професія ставить підвищені вимоги до фізичної сили і витривалості спеціаліста, його гостроти зору і сприйняття кольорів, гнучкості і рухливості рук, ніг і усього тіла, вестибулярного апарата.

Електрогазозварник повинен уміти:

  • тривалий час сконцентровувати увагу;
  • володіти хорошою зорово-моторною координацією, розвиненою просторовою уявою і технічним мисленням;
  • бути акуратним і урівноваженим;
  • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
  • додержуватися норм технологічного процесу;
  • не допускати браку в роботі;
  • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й

          навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів         

          безпечного ведення робіт;

  • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожеж, аварій, повень, тощо).

Споріднені професії: газозварювальник, газоелектрозварювальник, електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах, газорізальник, електрогазозварник-врізальник.